2016

CL-bibeln - - LEICESTER -

Myc­ket enkla­re än så­här blir det knap­past att väl­ja. 2016, såklart. Det var ju i vå­ras som Lei­ces­ter Ci­ty för förs­ta gång­en ­nå­gon­sin kun­de ti­tu­le­ra sig eng­els­ka mäs­ta­re ef­ter en bragd­sä­song som sak­nar mot­styc­ke. Fö­re­gå­en­de sä­song var klub­ben ­yt­terst nä­ra att åka ur Pre­mi­er Le­a­gue, och när man dess­utom tap­pa­de nyc­kel­spe­la­ren Es­te­ban Cam­bi­as­so såg det allt an­nat än ljust ut. Men ef­ter bin­go på trans­fer­mark­na­den och en fin start rul­la­de det ba­ra på mot li­ga­guld, till slut med tio po­ängs mar­gi­nal till ta­belltvå­an Ar­se­nal.

Vardy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.