SÅSPELARLEICESTER

CL-bibeln - - LEICESTER -

Ra­ni­e­ri an­vän­de sig fre­kvent av en 4-2-3-1-for­ma­tion för­ra sä­song­en. Med kö­pet av Mu­sa har han un­der för­sä­song­en testat 4-4-2, men det skul­le över­ras­ka om han väl­jer den mo­del­len när po­äng står på spel. En­kelt kan man sä­ga att Lei­ces­ter för­sva­rar lågt och kont­rar vasst, vil­ket in­te är sär­skilt märk­ligt med två re­la­tivt lång­sam­ma in­ner­bac­kar, som vill för­sva­ra fram­åt, och fy­ra snab­ba och löp­star­ka of­fen­si­va spe­la­re. Albrighton är tro­gen sin hö­ger­kant me­dan Mahrez på and­ra kan­ten har fri­a­re tyg­lar.

SIMPSON ALBRIGHTON SCH­MEICHEL HUTH DRINKWATER VARDY MOR­GAN SLI­MA­NI MENDY FUCHS MAHREZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.