Clau­dio RA­NI­E­RI

CL-bibeln - - LEICESTER -

Född: 1951-10-20. Land: Ita­li­en. An­tal sä­song­er på pos­ten: En. Kom från: Gre­kland (för­bunds­kap­ten) 2015. Me­ri­ter: Ita­li­ensk cup­mäs­ta­re med Fi­o­ren­ti­na 1995/96. Spansk cup­mäs­ta­re med Va­len­cia 1998/99. Pre­mi­er Le­a­gue-mäs­ta­re med Lei­ces­ter 2015/16.

Har va­rit verk­sam i sto­ra klub­bar som Ju­ven­tus, Chel­sea, Va­len­cia, At­lé­ti­co Madrid, In­ter, Na­po­li och Ro­ma. Dess­utom för­bunds­kap­ten i Gre­kland. Har länge an­setts som en för­lo­ra­re, men fick för­ra sä­song­en sin revansch när han led­de Lei­ces­ter till PL-ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.