BLYGSAMT AVRANIERI INFÖRÅRET

CL-bibeln - - LEICESTER -

VILL HÄNGA KVAR

Trots den sen­sa­tio­nel­la li­ga­se­gern för­ra sä­song­en står klub­bens ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri fast för­ank­rad med bå­da föt­ter­na i myl­lan. Han är väl med­ve­ten om att del­ta­gan­det i Cham­pi­ons Le­a­gue in­te en­bart kom­mer att bli ”en fan­tas­tisk upp­le­vel­se” ut­an dess­utom lär kos­ta en hel del ener­gi. På frå­gan om vad la­gets mål­sätt­ning är sva­ra­de Ra­ni­e­ri att det pri­mä­ra är att ta 40 ­po­äng i Pre­mi­er Le­a­gue och där­med und­vi­ka ned­flytt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.