EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - LEICESTER -

Det var ett tag se­dan Lei­ces­ter var ute i Eu­ro­pa – och när klub­ben väl var med gick det in­te så bra. Vid två av till­fäl­le­na, 1961/62 och 1997/98, stöt­te man på sam­ma mot­stån­da­re, At­lé­ti­co Madrid, i förs­ta run­dan av Cup­vin­nar­cu­pen re­spek­ti­ve Ue­fa­-cu­pen – med för­lust som följd. Lei­ces­ter fick även res­pass mot ser­bis­ka Rö­da Stjär­nan i förs­ta om­gång­en av Ue­fa-cu­pen 2000/01.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.