MITTFÄLT

CL-bibeln - - LEICESTER -

För­ra sä­song­en ja snudd på

men har tap­pat na­vet Kan­té till Chel­sea i som­mar. Åter­står att se om nye Mendy kan växa i den ko­sty­men och få det att fun­ge­ra till­sam­mans med Dan­ny Drinkwater. Kan­ter­na? Den ena sta­bil, den and­ra bril­jant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.