EUROPARUTIN

CL-bibeln - - LEICESTER -

Klart att det finns spe­la­re som va­rit ut­an­för öar­na och som spe­lat på and­ra are­nor än de som finns i Pre­mi­er Le­a­gue, men som klubb är man pur­färsk i sam­man­hang­et. Se­nast klub­ben var ute i Eu­ro­pa ha­de vis­sa av spe­lar­na ­in­te ens bör­jat i för­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.