FÖR­SVAR

CL-bibeln - - LEICESTER -

In­di­vi­du­ellt in­te sär­skilt märk­vär­digt men till­sam­mans en rik­tigt stark en­het. In­ner­bac­kar­na Huth och Mor­gan två po­si­tions­säk­ra bjäs­sar som säl­lan för­lo­rar du­el­ler va­re sig på mar­ken el­ler i luft­rum­met. Ett fler­tal in­tres­san­ta yt­ter­back­sal­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.