Iker CA­SIL­LAS

CL-bibeln - - PORTO -

Född: 1981-05-20. Längd: 185 cm. Vikt: 78 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Re­al Madrid 2015. Ue­fa­mat­cher/mål: 179/0. Lands­kam­per/mål: 167/0.

En av de bäs­ta som fun­nits på po­si­tio­nen. Har vun­nit allt som går att vin­na, VM, EM, CL och La Li­ga. In­te sam­ma hö­ga ni­vå nu­me­ra. Hårt kri­ti­se­rad av för­bunds­kap­ten del Bosque ef­ter EM. Ska som re­serv ha spri­dit då­lig stäm­ning.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.