Bru­no MARTINS INDI

CL-bibeln - - PORTO -

Född: 1992-02-08. Längd: 184 cm. Vikt: 76 kg.

Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Fey­e­no­ord 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 26/0. Lands­kam­per/mål: 31/2.

Född i Por­tu­gal men har dubb­la pass och har valt att re­pre­sen­te­ra Ne­der­län­der­na i lands­lags­sam­man­hang. Tog VM-brons med lan­det 2014. In­ner­back som även kan gå som väns­ter­back. Ak­tu­ell för Li­ver­pool i som­mar. Ing­en star­ter.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.