SÅSPELARPORTO

CL-bibeln - - PORTO -

José Pe­sei­ro an­vän­de sig av ett slags 4-3-3 med en mitt­fältstri­ang­el med två de­fen­si­va pjä­ser, och det ser ut som att hans ef­ter­trä­da­re Nu­no Espi­ri­to San­to är in­ne på sam­ma lin­je, åt­minsto­ne om man tit­tar på hur det såg ut i Ro­ma­mat­cher­na i CL-kva­let. Käns­lan nu är att Por­to in­te är li­ka tek­niskt skick­ligt som för någ­ra år sen, och att man där­för gär­na sjun­ker lågt för att sen kun­na kon­tra­s­lå. In­ner­bac­kar­na plus in­ner­mitt­fäl­tar­na Danilo och Herrera är na­vet kring vil­ket det mesta kret­sar kring.

PEREIRA DANILO CORONA CA­SIL­LAS MARCANO ANDRÉ SILVA FELIPE TELLES HERRERA BRAHIMI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.