FÖRLÄNGDEMEDSINGULDKLIMP

CL-bibeln - - PORTO -

FEMÅRS­KON­TRAKT

Näs­ta stjär­na på Por­to­him­len? Kans­ke André Silva. Den 20-åri­ge an­fal­la­ren har hur som helst över­ty­gat stort i upp­tak­ten av sä­song­en och gjort mål bå­de i li­gan och Cham­pi­ons Le­a­gue. Por­to är na­tur­ligt­vis med­ve­ten om vil­ken guldklimp man sit­ter på och för­läng­de un­der som­ma­ren Sil­vas kon­trakt med fem år. Om det till även­tyrs finns hu­ga­de spe­ku­lan­ter på den unge stjär­nan får ve­der­bö­ran­de hos­ta upp mot­sva­ran­de 600 mil­jo­ner kro­nor. In­nan Silva för­läng­de kon­trak­tet låg ut­köpsklau­su­len på 250 mil­jo­ner.

André Silva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.