NU­NO Espíri­to San­to

CL-bibeln - - PORTO -

Född: 1974-01-25. Land: Por­tu­gal. An­tal sä­song­er på pos­ten: Ny. Kom från: Va­len­cia 2016. Me­ri­ter: Vann Ue­facu­pen 02/03 och CL 03/04, fy­ra gång­er por­tu­gi­sisk mäs­ta­re som spe­la­re. Tog Rio Ave till två cup­fi­na­ler un­der en och sam­ma sä­song, 13/14, som trä­na­re.

Vak­ta­de Por­tos mål un­der två se­jou­rer av sin ak­ti­va tid. Fick in­te för­längt kon­trakt som 36-åring 2010, men var in­te bit­ter ut­an för­kla­ra­de att han hop­pa­des kun­na kom­ma till­ba­ka i an­nan funk­tion. Och, ja, nu är han till­ba­ka som hu­vud­an­sva­rig trä­na­re med kra­vet att pe­ta ned Ben­fi­ca från in­hems­ka tro­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.