IKERVAKTAR MÅ­LET–FÖR 18:EGÅNGEN

CL-bibeln - - PORTO -

RU­TIN I KVADRAT

Den över­ty­gan­de se­gern mot Ro­ma i sista kvalom­gång­en in­ne­bar bland an­nat en sak: för 18:e sä­song­en i följd kom­mer mål­vakts­le­jo­net Iker Ca­sil­las att spe­la CL. Den en­de spe­la­ren som kan mä­ta sig med Ca­sil­las i av­se­en­det är Man Uni­ted-iko­nen Ry­an Giggs. Iker Ca­sil­las gjor­de de­but i CL­sam­man­hang mot Olym­pi­a­kos i sep­tem­ber 1999. Un­der si­na 16 CL-sä­song­er med Re­al Madrid blev han mäs­ta­re vid tre till­fäl­len, 1999/00, 2001/02 och 2013/14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.