EUROPARUTIN

CL-bibeln - - PORTO -

Sko­jar du? Nio li­ga­tit­lar ba­ra på 2000-ta­let är en in­di­ka­tion så god som nå­gon på att klub­ben rim­li­gen in­te fruk­tar nå­got hörn av kon­ti­nen­ten. Spe­la­re som Ca­sil­las, Pereira och Herrera blir sna­ra­re bätt­re när de kas­tas ut i in­ter­na­tio­nel­la in­fer­non.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.