1978

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE -

Match­pro­gram­met kos­ta­de fy­ra kro­nor och Wem­bley var ut­sålt. På eng­els­ka na­tio­na­la­re­nan ha­de Li­ver­pool möj­lig­het att bli först i lan­det att vin­na Eu­ro­pacu­pen två gång­er me­dan Club Brüg­ge re­dan var vin­na­re som förs­ta bel­gis­ka klubb att gå he­la vägen till fi­nal. Det hjälp­te in­te att bel­gar­nas dans­ke mål­vakt Bir­ger Jen­sen gjor­de sitt livs match – fa­vo­ri­ter­na vann ef­ter att Ken­ny Dal­glish gjort den tä­ta mat­chens en­da mål. Club Brüg­ges sup­port­rar häv­dar fort­fa­ran­de att fi­na­len ha­de slu­tat an­norlun­da om in­te de­ras stjär­nan­fal­la­re Ra­oul Lam­bert ha­de va­rit ska­dad...

Dal­glish av­gjor­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.