PEN­SIO­NE­RA­DE TRÖ­JAN EF­TERO­LYC­KAN

CL-bibeln - - CLUB BRÜG­GE -

SJUNG­ER STER­CHE­LES NAMN 23. Num­ret har en spe­ci­ell be­ty­del­se för al­la som sym­pa­ti­se­rar med Club Brüg­ge. 8 maj 2008 av­led klub­bens po­pu­lä­ra an­fal­la­re Fran­co­is Ster­che­le i en bi­lo­lyc­ka. Han blev 26 år. Se­dan dess är hans tröj­num­mer pen­sio­ne­rat och när match­kloc­kan står på 23 hyl­lar Brüggefan­sen ho­nom ge­nom att ap­plå­de­ra och sjunga hans namn. Match ut och match in. I vå­ras ha­de ”Blau-Swart” chan­sen att bli mäs­ta­re för förs­ta gång­en på el­va år – om de be­seg­ra­de är­ke­ri­va­len An­der­lecht i tred­je sista om­gång­en. När kloc­kan stod på 23 gjor­de Brüg­ge 1–0. En dryg tim­me se­na­re var de mäs­ta­re för 14:e gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.