Michel PREUD’HOM­ME

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE -

Född: 1959-01-24. Land: Bel­gi­en. An­tal år på pos­ten: 3.

Kom från: Al-Sha­bab, 2013. Me­ri­ter: Trip­pel bel­gisk mäs­ta­re, dub­bel bel­gisk cup­mäs­ta­re, EM-sil­ver som spe­la­re, dub­bel bel­gisk mäs­ta­re, bel­gisk cup­mäs­ta­re, sau­dia­ra­bisk mäs­ta­re som trä­na­re.

Värl­dens bäs­ta mål­vakt 1994 har in­te trä­nat nå­gon stor­klubb, men han vet hur man får re­sul­tat. I Stan­dard Li­e­ge, Al-Sha­bab och nu Brüg­ge har han vun­nit li­gan och med Twen­te tog han po­äng mot In­ter, Twen­te och Tot­ten­ham i CL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.