NOSWEAT, NOGLORY

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE -

ÄRKERIVALER Club Brüg­ge och An­der­lecht är mesta mäs­ta­re och an­ta­go­nis­ter. Me­dan An­der­lecht stolt fö­re­språ­kar sin cham­pagne­fot­boll krävs det nå­got an­nat än tek­nisk bril­jans för att bli en publikfa­vo­rit på Jan Brey­del­sta­di­on. Som fan­sen sjung­er: ”Geen wo­or­den, maar da­den”. No sweat, no glo­ry.

Vice-pre­si­den­ten i sup­por­ter­klub­ben Blue Ar­my för­kla­rar:

”Det är en at­ti­tyd. Vi fö­re­drar att vå­ra spe­la­re har käm­pat och för­lo­rat med 0–2 fram­för att spe­lar­na har va­rit non­cha­lan­ta och vun­nit med 1–0”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.