MITTFÄLT

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE -

Claudemir har ta­git chan­sen när Simons spe­lat i för­sva­ret och er­bju­der mer of­fen­sivt än lag­kap­te­nen. Oav­sett vil­ka som spe­lar kom­mer mot­stån­dar­na att mö­ta tre mitt­fäl­ta­re som evig­hets­lö­per bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt. Risk för många gu­la kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.