EUROPARUTIN

CL-bibeln - - CLUB BRÜGGE -

Eu­ro­pa Le­a­gue-er­fa­ren­het finns det gott om och stom­men var med och gick till EL­kvarts­fi­nal för två år se­dan. Cham­pi­ons Le­a­gu­e­mat­cher finns det desto fär­re i la­get och bort­sett från ny­för­vär­vet Ri­car­do van Rhijn var det län­ge­sen nå­gon spe­la­de CL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.