SÅSPELARFCK

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Osä­kert om han har gått på GIH men Stå­le Sol­bak­ken är i mångt och myc­ket en 4-4-2-man och det är for­ma­tio­nen han an­vän­der sig av i FCK. Kvist och De­la­ney är de två sit­tan­de mitt­fäl­tar­na, men fram­för allt De­la­ney har man­dat att ryc­ka fram i of­fen­si­ven och ta löp­ning­ar in i mot­stån­dar­nas straff­om­rå­de när till­fäl­le ges. ­Ytt­rar­na job­bar myc­ket centralt, vil­ket in­ne­bär att yt­ter­bac­kar­na får ta stort an­svar för kor­ri­do­rer­na. La­get hålls kom­pakt och det är där­för svårt att trä in bol­lar mel­lan lin­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.