2011

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Det får bli 2011 då klub­ben skrev in­hemsk fot­bolls­hi­sto­ria ge­nom att bli den förs­ta dans­ka klubb som gick till åt­ton­dels­fi­nal i CL. Även­ty­ret bör­ja­de med seg­rar mot Ba­te Bo­ri­sov och Ro­sen­borg i kva­let, 3–2 re­spek­ti­ve 2–2. Fort­sat­te med grupp­spel där man kom tvåa bakom Bar­ce­lo­na men ­fö­re Ru­bin Ka­zan och Pa­nat­hi­nai­kos. I åt­ton­de­len stöt­te man på bli­van­de mäs­tar­na Chel­sea, som kun­de vin­na ­dub­bel­mö­tet, 2–0. Fem svens­kar ingick i trup­pen: Wi­land, Wendt, An­tons­son, Pe­ter Lars­son och

Pi­er­re Bengts­son.

Wi­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.