”LAGA VINTERNATIONELLT SNITT”

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

FÅR BERÖM Många har im­po­ne­rats av Stå­le Sol­bak­kens pre­sta­tion att åter ta FCK till grupp­spe­let i CL. En av dem är Dan­marks för­bunds­kap­ten Åge Ha­rei­de.

– Stå­le har ska­pat ett väl­digt starkt lag. Det som im­po­ne­rar mest är hur väl sam­man­satt la­get är. Stå­le har ut­veck­lat en tak­tisk klok­skap som gör att det är väl­digt svårt att ska­pa mål­chan­ser mot det­ta FCK, sä­ger Ha­rei­de, som ock­så ­be­röm­mer Sol­bak­ken när det gäl­ler spe­lar­köp.

– Han har byggt ett lag av in­ter­na­tio­nellt snitt.

Ha­rei­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.