Stå­le SOL­BAK­KEN

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Född: 1968-02-27. Land: Nor­ge.

An­tal sä­song­er på pos­ten: Tre. Kom från: Wol­ver­hamp­ton 2013.

Me­ri­ter: Som spe­la­re dansk li­ga­mäs­ta­re med Ål­borg 1998/99. Som trä­na­re dansk li­ga­mäs­ta­re med FCK sex gång­er, dansk cup­mäs­ta­re med FCK tre gång­er.

In­led­de 2002 tränar­kar­riä­ren i nors­ka Ha­mar­kam­ra­ter­na, som han tog upp i Tip­pe­li­gan. Verk­sam i FCK 2006–2011 men vil­le sen tes­ta ving­ar­na. Fick spar­ken i Köln 2012 ef­ter en 0–4-för­lust mot Mainz, och fick även kic­ken i Wol­ver­hamp­ton i ja­nu­a­ri 2013 ef­ter en FA-cup­för­lust mot Non Le­a­gue-la­get Lu­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.