SVENSKÄR VÄRDMEST ITRUPPEN

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

30 MILLE Högst vär­de­rad i FC Kö­pen­hamns spelar­trupp? Svens­ke Ludwig Au­gus­tins­son. I al­la fall om man ska li­ta på saj­ten Trans­fer­markt som vär­de­rar spe­la­re i värl­den på elit­ni­vå. Au­gus­tins­son – som ett tag ryk­ta­des till Li­ver­pool – an­ses av saj­ten va­ra värd i stor­leks­ord­ning­en mot­sva­ran­de 30 mil­jo­ner kro­nor. 22-åri­ge Au­gus­tins­son ran­ka­des för­ra sä­song­en som dans­ka li­gans bäs­te väns­ter­back. Han har kon­trakt med FCK till 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.