EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

FC Kö­pen­hamn ska­pa­des 1992 ge­nom en sam­man­slag­ning av ­Kjø­ben­havns Bold­klub (KB) och Bold­klub­ben 1903 (B 1903) – räk­nar man med ­”mo­der­klub­bar­nas” Eu­ro­pa­me­ri­ter no­te­ras FCK för to­talt 64 mat­cher i Eu­ro­pacu­pen/ Cham­pi­ons Le­a­gue-sam­man­hang och har en vinst­pro­cent på drygt 40. Som bäst har Kö­pen­hamn nått ­åt­ton­de­len i Cham­pi­ons Le­a­gue och det gjor­de man 2010/11.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.