ANFALL

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Nä, inga flas­hi­ga namn, pre­cis, men det spe­lar mind­re roll när man fre­kvent pro­du­ce­rar mål och po­äng. Tre sto­ra, star­ka her­rar som kan ba­na väg in i mot­stån­dar­nas straff­om­rå­de bå­de för sig själ­va och si­na lag­kom­pi­sar. Cornelius kan nog stå in­för ett ge­nom­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.