TRÄ­NA­RE

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Vi för­står om det är många som gil­lar ho­nom skarpt. En emo­tio­nell och ka­ris­ma­tisk typ som skrat­tar och grå­ter om vartan­nat. Spän­de ögo­nen i Pep Gu­ar­di­o­la i sam­band med Cham­pi­ons Le­a­gue-match härom året och vi­sa­de då att han var­ken räds fan el­ler den­nes mos­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.