MITTFÄLT

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Nä­ra nä­ra även här, men det sista fal­ler bort med vetska­pen att lag­kap­te­nen och på­dri­va­ren De­la­ney för­svin­ner till Bun­de­s­li­ga i ja­nu­a­ri. An­nars fler ar­bets­häs­tar än fin­li­ra­re, om man ut­tryc­ker det så. Tvek­samt om det hål­ler i det­ta sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.