EUROPARUTIN

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Vin­ner ju li­gan på hem­ma­plan vart och vartan­nat år och får då per au­to­ma­tik chan­sen att kän­na på de sto­ra dra­kar­na på kon­ti­nen­ten. Säg så här: klub­ben har re­spekt för al­la mot­stån­da­re i grup­pen, men nå­gon räds­la för dem finns knap­past.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.