FÖR­SVAR

CL-bibeln - - FC KÖPENHAMN -

Ge­di­gen lag­del med hyf­sa­de al­ter­na­tiv på samt­li­ga po­si­tio­ner i och med att Boilesen kom sent i fönst­ret. Jörgensen & Jo­hans­son känns som det själv­kla­ra in­ner­backspa­ret. ­Bå­da sto­ra, star­ka och po­si­tions­säk­ra. Yt­ter­bac­kar­na skap­li­ga i bå­da rikt­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.