Gi­an­lu­gi BUF­FON

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Född: 1978-01-28. 191 cm, 83 kg.

Land: Ita­li­en. Kom från: Par­ma, 2001. Ue­fa­mat­cher: 132. Lands­kam­per/mål: 161/0.

38 år gam­mal är Buf­fon en in­sti­tu­tion i fot­bolls­värl­den och en ikon i Ju­ven­tus, li­ka bra som all­tid. Vi­sar om och om igen att ål­dern, i hans fall, ba­ra är en siff­ra. 21 håll­na nol­lor på 35 mat­cher för­ra sä­song­en. Världs­klass.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.