Andrea BARZAGLI

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Född: 1981-04-08. 187 cm, 87 kg.

Land: Ita­li­en. Kom från: Wolfs­burg, 2011. Ue­fa­mat­cher/mål: 56/0. Lands­kam­per/mål: 61/0.

In­te den ty­pen av back som bju­der publi­ken på snyg­ga bryt­ning­ar och hår­da tack­ling­ar. Dä­re­mot en vir­tu­os när det kom­mer till att stå rätt och lä­sa spe­let. Myc­ket vik­tig för Ju­ven­tus för­ra sä­song­en men bör­jar kom­ma upp i ål­der.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.