SÅSPELARJUVENTUS

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Det finns få sa­ker som är så säk­ra som att Ju­ven­tus kom­mer att stäl­la upp med sin tre­backs­lin­je. Den kom­mer att sta­vas BBC, den kom­mer att va­ra skick­lig i upp­spels­fas och den kom­mer att släp­pa in oför­skämt li­te mål. Fram­åt är Gon­za­lo H­igu­ain ny, och det är på papp­ret per­fekt. Det ger Dybala möj­lig­he­ten att drop­pa *ner och häm­ta boll li­te som han vill sam­ti­digt som Hi­gu­ain stän­digt lö­per i djupled. Da­ni ­Al­ves, likt Alex Sandro, är stark of­fen­siv, li­te sva­ga­re de­fen­sivt, men job­bar sten­hårt, upp och ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.