2006

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Hur många li­ga­tit­lar har Ju­ven­tus? Frå­gar du nå­gon med sym­pa­ti­er­na hos klub­ben: 34. Frå­gar du nå­gon an­nan: 32. Det var i maj 2006 som Ju­ven­tus drogs in cal­ci­o­po­li, den sto­ra skan­da­len där bland an­nat”den gam­la da­men” an­kla­ga­des för att ha för­sökt på­ver­ka hur do­mar­na val­des ut. Det re­sul­te­ra­de i de­gra­de­ring till Se­rie B, för förs­ta gång­en i klub­bens histo­ria. Dess­utom togs li­ga­vins­ter­na från 2005 och 2006 bort. Ita­li­ens högs­ta dom­stol gjor­de i fjol tum­men ner för ett över­kla­gan­de från förr­re ­Ju­ven­tus­bos­sen

­Lu­ci­a­no ­Mog­gi.

Mog­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.