”B LIRENA V VÄRL­DENS BÄS­TA”

CL-bibeln - - JUVENTUS -

19 MÅL För­hopp­ning­ar­na var sto­ra på Pa­o­lo Dybala. 22-åring­en sva­ra­de med 19 Se­rie A-mål un­der sin de­but­sä­song. Nu har för­vänt­ning­ar­na ökat yt­ter­li­ga­re, och han för­vän­tas ta näs­ta steg. Från su­per­ta­lang­en – till världs­stjär­nan.

– Han kom­mer att bli en av värl­dens tre bäs­ta spe­la­re. Han väx­te enormt ­för­ra året. Han är en ex­tra­or­di­när spe­la­re och han kan gö­ra än­nu bätt­re ifrån sig i år, sä­ger trä­na­re Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri.

Som om pres­sen in­te vo­re stor nog har ar­gen­ti­na­ren ärvt Pog­bas trö­ja nr 10.

Dybala.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.