Mas­si­mi­li­a­no AL­LE­GRI

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Född: 1967-08-11. Land: Ita­li­en. An­tal sä­song­er på pos­ten: 2. Kom från: Mi­lan, 2014. Me­ri­ter: Ita­li­ensk mäs­ta­re 2011, 2015 och 2016. Ita­li­ensk cup­mäs­ta­re 2015 och 2016.

Ma­gi­kern Al­le­gri har vun­nit allt som går att vin­na (två gre­jer) i Ita­li­en, men in­te vun­nit någon­ting i Eu­ro­pa. Det be­hö­ver han gö­ra för att få nå­got typ av er­kän­nan­de. Visst var det en jät­te­pre­sta­tion att Ju­ven­tus tog sig till Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­nal för två år se­dan. Men nå­got mer nu va, Mas­si­mi­li­a­no?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.