–FÅRSINA DRÖM­MAR UPPFYLLDA

CL-bibeln - - JUVENTUS -

NY KROAT I skug­gan av Gon­za­lo Hi­gu­ain, Da­ni Al­ves och Mi­ra­lem Pja­nic tog Ju­ven­tus även in Mar­ko Pjaca, 21. Kro­a­ten gjor­de stor suc­cé i Di­na­mo Zagreb, och ha­de un­der året er­bju­dan­den från så­väl Li­ver­pool som In­ter. Men ba­ra det bäs­ta du­ger för yt­tern. Det blev där­för Ju­ve, där må­len är tyd­li­ga.

– Jag får mi­na dröm­mar att gå i upp­fyl­lel­se. En var att ­spe­la i lands­la­get, näs­ta blir att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue, sä­ger han själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.