EU­RO­PA-ME­RI­TER

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Visst har Ju­ven­tus all­tid va­rit med, all­tid kon­kur­re­rat om de all­ra ­äd­las­te plat­ser­na, men ald­rig rik­tigt fått ut­del­ning. Ba­ra två Cham­pi­ons Le­a­gue-tit­lar ­ge­nom ti­der­na, varav den se­nas­te 1996, är in­te rik­tigt pro­por­tio­ner­ligt med tan­ke på ­vil­ken stor och do­mi­nant klubb Ju­ven­tus fak­tiskt är. Klub­ben har fal­lit på mål­snö­ret i fi­nal fy­ra gång­er ef­ter se­gern 1996, se­nast mot Bar­ce­lo­na 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.