EUROPARUTIN

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Det är lätt att min­nas till­ba­ka till den där ­fi­na­len för ba­ra två år se­dan. Men fak­tum är att Ju­ven­tus ba­ra kom­mit läng­re än kvarts­fi­nal två gång­er på tolv år, vil­ket i ”den gam­la ­da­mens” ögon är för då­ligt. De är all­tid där, men räc­ker säl­lan till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.