FÖR­SVAR

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Värl­dens bäs­ta cen­tra­la för­svars­lin­je i BBC. Det be­vi­sa­des så sent som i som­ma­rens EM. Ju­ven­tus har smått mi­ra­ku­löst lyc­kats be­hål­la Bonucci trots in­tres­se främst från Man­ches­ter Ci­ty. Dess­utom fått för­stärk­ning av ti­di­ga­re ­Se­rie A-gi­gan­ten Be­na­tia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.