MÅL­VAK­TER

CL-bibeln - - JUVENTUS -

Han har hun­nit bli 38 år gam­mal. Men har han nå­gon­sin va­rit bätt­re, Gi­an­lu­i­gi Buf­fon? Le­gen­da­ren över­ty­gar sä­song ef­ter sä­song, och var do­mi­nant även i EM. Ingen­ting ty­der på att den tren­den stan­nar av. Bakom ho­nom finns en ut­omor­dent­lig andre­mål­vakt i Neto.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.