ANFALL

CL-bibeln - - JUVENTUS -

”Gri­sen” Hi­gu­ain är häm­tad från li­ga­kon­kur­ren­ten Na­po­li och det är en – minst sagt – me­ri­te­rad värv­ning. Ju­ve har sak­nat en ­spe­la­re som kan av­gö­ra mat­cher i Eu­ro­pa. Pa­o­lo Dybala är ma­gisk, kom­mer bli än­nu ­bätt­re, men känns in­te rik­tigt där än­nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.