Ser­gio RICO

CL-bibeln - - SEVILLA -

Född: 1993-09-01. Längd: 195 cm. Vikt: 88 kg.

Land: Spa­ni­en. Kom från: Egen pro­dukt. Ue­fa­mat­cher: 18. Lands­kam­per: 1.

En av lan­dets mest ta­lang­ful­la på po­si­tio­nen och trea i spans­ka EM-trup­pen i som­mar. Res­lig her­re som är stark så­väl på l­in­jen som ute i straff­om­rå­det. Dess­utom duk­tig med föt­ter­na. Född och upp­vux­en i Se­vil­la.

>>mål­vakt<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.