Be­noît TRÉMOULINAS

CL-bibeln - - SEVILLA -

Född: 1985-12-28. Längd: 173 cm. Vikt: 70 kg.

Land: Frank­ri­ke. Kom från: Dy­na­mo Ki­ev, 2014. Ue­fa­mat­cher/mål: 55/1. Lands­kam­per/mål: 5/0.

Et­ta på väns­ter­backs­po­si­tio­nen men ska­da­de sig i bör­jan av maj och mis­sa­de där­för Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len mot Li­ver­pool. Glöd­het för fem–sex år se­dan då han fick gö­ra a-lands­lags­de­but och dess­utom var på väg till Re­al Madrid.

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.