2006

CL-bibeln - - SEVILLA -

Vi tar oss till­ba­ka tio år i ti­den och upp­märk­sam­mar 2006, året då klub­ben tog sin förs­ta av fem tit­lar i Ue­facu­pen/Eu­ro­pa ­Le­a­gue. I sex­ton­dels-, åt­ton­dels- och i kvarts­fi­na­len ex­pe­di­e­ra­des i tur och ord­ning Bol­ton, Lil­le och Ze­nit St Pe­ters­burg. Se­mi­fi­na­len, mot Schal­ke, ut­veck­la­des till en rik­tig ry­sa­re, men Se­vil­la vann dub­bel­mö­tet med 1–0 ef­ter mål av An­to­nio Pu­er­ta, som se­dan tra­giskt av­led un­der en li­ga­match mot Ge­ta­fe i au­gusti 2007. I fi­na­len i Eind­ho­ven kros­sa­de de ­Midd­les­brough med 4–0.

Pu­er­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.