GANSO TILL EU­RO­PA–TILL SIST

CL-bibeln - - SEVILLA -

NY BRAS­SE För fem, sex år sen snac­ka­des det myc­ket om Ganso, som bå­de var ak­tu­ell för att fler­tal eu­ro­pe­is­ka topp­klub­bar och för att få bä­ra trö­jan med num­mer 10 på ryg­gen i bra­si­li­ans­ka lands­la­get. Men när då­va­ran­de bra­si­li­ans­ke för­bunds­kap­te­nen Dunga pe­ta­de Ganso i trup­pen in­för VM 2010 hände nå­got. Ganso åk­te på den ena ska­dan ef­ter den and­ra, tap­pa­de for­men och det blev tyst om ho­nom. Först nu är han på plats i Eu­ro­pa. En­ligt Sam­pa­o­li är Ganso en klas­spe­la­re som är be­kväm med samt­li­ga of­fen­si­va po­si­tio­ner.

Ganso.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.