Jor­ge SAM­PA­O­LI

CL-bibeln - - SEVILLA -

Född: 1960-03-13. Land: Ar­gen­ti­na. An­tal år på pos­ten: Ny. Kom från: Chi­les lands­lag 2016. Me­ri­ter: Led­de Chi­le till se­ger i Co­pa Ame­ri­ca 2015. Årets trä­na­re i Sy­da­me­ri­ka 2015. Sy­da­me­ri­kansk ­cup­mäs­ta­re med Uni­ver­si­dad de Chi­le 2011.

Tving­a­des av­slu­ta spe­lar­kar­riä­ren som 19-åring ef­ter en ska­da. Star­ta­de tränar­kar­riä­ren 1994 och har nått ex­em­pel­lö­sa fram­gång­ar i Sy­da­me­ri­ka. Har bland an­nat lett Uni­ver­si­dad de Chi­le till tre li­ga­tit­lar. Skri­vit två­års­av­tal med Se­vil­la. Sto­ra för­vänt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.