KLUB­BEN ÅNG­RAR COKETAPP

CL-bibeln - - SEVILLA -

CO­KE LÄM­NAR Klub­ben har i van­lig ord­ning tving­ats släp­pa i väg ett an­tal nyc­kel­spe­la­re den­na som­mar, som Ba­ne­ga, Krychowiak och Gameiro. Det som svi­der värst? För­sälj­ning­en av Co­ke till Schal­ke. Co­ke ­spe­la­de hö­ger­back, var la­gets kap­ten, och re­dan da­gen ef­ter trans­fern sa­de sport­chef ­Mon­chi ut och sa­de att han ång­ra­de af­fä­ren:

– Hans le­en­de och gläd­je kom­mer all­tid att va­ra med oss. Vi tac­kar ho­nom för allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.